Tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh

Do nhu cầu mở rộng thị trường, Công ty Cổ phần Math Imex cần tuyển dụng vị trí: Giám đốc Kinh doanh nhằm mục đích: Triển khai thực hiện các kế hoạch và chương trình nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của phòng kinh doanh cũng như các mục tiêu chung của toàn công ty.

 

 

Bài viết liên quan:

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

Công ty Cổ phần Math Imex với mong muốn mở rộng thị trường, cần tuyển dụng vị trí: Nhân viên Kinh doanh nhằm mục đích: Triển khai thực hiện các kế hoạch và chương trình nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của phòng kinh doanh cũng như các mục tiêu chung của toàn công ty.

Lên đầu trang
PetFood - Math Imex PetFood - Math Imex PetFood - Math Imex
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng